İşlenmiş Ürün Kontrolü

İşlenmiş Ürün Kontrolü

İşlenmiş Ürün Kontrolü

3. İşlenmiş Ürün Kontrolü


3.1 Proses öncesi İşleme kontrolü
Ürünün işlemeden önce işleme paylarının yeterliliğinin kontrolü, gerekli görülmesi durumunda parçanın işletilerek kontrolü, raporlanması.

3.2 İşleme Prosesi Kontrolü
İşleme prosesinin ve operasyonların kontrolü, maliyet çalışması için zaman-iş-fiyatlandırma fizibilitelerinin yapılması, raporlanması.

3.3 Ara Kontrol
İşleme prosesi devam eden ürünlerin uluslararası standartlara, teknik resme ve şartnamelere göre ölçü, kimyasal analiz, tahribatlı ve tahribatsız testlerinin yapılması, kontrolü, raporlanması

3.4 Final Kontrol
İşleme prosesi tamamlanmış ve kontrole hazır ürünlerin uluslararası standartlara, teknik resme ve şartnamelere göre ölçü, kimyasal analiz, tahribatlı ve tahribatsız testlerinin yapılması, kontrolü, raporlanması

UEK Group | UEK Uluslararası Endüstriyel Kontrol

Hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.