Kaynak

Kaynak

Kaynak

4. Kaynak


4.1 Kaynak Ön Şartnamesi
(pWPS- Preliminary WELDING PROCEDURE SPECIFICATION

Proje teknik ihtiyaçlarına göre proje başlamadan önce; kaynak ağzı detayı, kaynak yöntemi, elektrot ve/veya kaynak teli özellikleri, kaynak akım-volt değerleri, kaynak pozisyonu, paso sayısı, ana malzeme ön ısıtma, elektrot kurutma bilgilerinin uluslararası standartlara göre raporlanması, test parçalarının hazırlanması, kontrolü.

4.2 Kaynak Prosedürü gözetimi
(WPQR-WELDING PROCEDURE APPROVAL REPORT)

İlgili projeler için; ana malzeme ve kaynak malzemesi, malzeme grubu, kaynak yöntemi, yapılan ısıl işlemler, tahribatlı testler(çekme, darbe, eğme, , kimyasal testler ve tahribatsız testlerin uluslararası standartlara göre nezaret edilmesi, raporlanması, test parçalarının hazırlanması, WPS uyumluluk kontrolü.

4.3 Kaynak Prosedür Talimatı
(WPS-WELDING PROCEDURE SPECIFICATION)

pWPS ve WPQR onaylarından sonra; kaynak ağzı detayı, kaynak yöntemi, elektrot ve/veya kaynak teli özellikleri, kaynak akım-volt değerleri, kaynak pozisyonu, paso sayısı, ana malzeme ön ısıtma, elektrot kurutma bilgilerinin uluslararası standartlara göre raporlanması, test parçalarının hazırlanması, kontrolü.

4.4 Kaynakçı Sertifikası
(WELDER APPROVAL TEST CERTIFICATE)

Projelere uygun olarak yapılan kaynaklı imalatlarda kaynağın yetenekli kaynakçılar tarafından yapılması için kaynakçıların sertifikalandırılması, kaynak numunelerinin işaretlenmesi, testlerinin yapılması, sonuçların raporlanması.

4.5 Sert Dolgu Kaynağı
Özellikle kırma-öğütme sektöründe kullanılan sert dolgu kaynağı için; ana malzeme ve dolgu kaynak elektrot ve/veya teli seçimi, kaynak yöntemi uygulamaları, sertlik kontrolü, kaynakçı kontrolü, kaynak firması kontrolü, raporlanması.

4.6 Kaynak Tamiri
Kaynak tamirlerinin yapımı için uygun yöntemin araştırılması, uygun temizlik metodunun belirlenmesi, malzeme uyumluluğunun belirlenmesi ve raporlanması.

UEK Group | UEK Uluslararası Endüstriyel Kontrol

Hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.