Proje Yönetim

Proje Yönetim

Proje Yönetim

5. Proje Yönetimi


5.1. Proje Ön Fizibilitesi
Projedeki ürünlerin imalat yönteminin, planlarının, malzeme özelliklerinin, teknik resminin, montaj tipinin, test ve kontrol yöntemlerinin, uluslararası standartlara, teknik resme ve şartnamelere göre hazırlanması, yapılması, kontrolü ve raporlanması.

Proje kapsamında yapılacak işlerin imalatçı/taşeron denetlemeleri, değerlendirmesi, raporlanması.

Proje öncesi zaman, maliyet, bütçe, süreç, proses çalışmalarının yapılması ve raporlanması.

5.2 Proje Devam Kontrolü
Proje kapsamındaki imalatların ve imalat yöntemlerinin ilgili standart ve teknik şartnamelere göre denetlenmesi.

Proje süresince, projenin zaman, süreç, proses, uygunluk ve maliyet çalışmalarının takibi Proje sürecinde yapılan işlerin imalatçı/taşeron denetlemeleri, değerlendirmesi, raporlanması.

Proje sürecinde zaman, maliyet, bütçe, süreç, proses çalışmalarının değerlendirilmesi ve raporlanması.

5.3 Proje Son/Uygunluk Kontrolü
Proje bitiminde uygunluk, planlama, süreç, zaman ve maliyet çalışmalarının denetlenmesi, raporlanması.

5.4 Proje Tekrar Değerlendirmesi
Gerçekleşmiş projenin tekrar yapılması ya da revize edilerek düzenlenmesi, raporlanması.

UEK Group | UEK Uluslararası Endüstriyel Kontrol

Hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.